Saturday, July 7, 2012

20120705 Hệ Lụy Nguyễn Phương Hùng và PhốBolsaTV Chấm Com

20120705 Hệ Lụy  Nguyễn Phương Hùng và PhốBolsaTV.comGần đây trên internet có đề tài nói về chuyến đi ra đảo Song Tử Tây của một người tên là Nguyễn Phương Hùng thuộc KBCHN.net và đoàn phóng viên của PhốBolsaTC.com. Việc làm của họ có mục đích gì chưa ai được rõ tuy nhiên báo Phượng Hoàng tại Quàng Đông đã tuyên truyền là Việt Nam đã chiếm đóng đảo Song Tử Tây của TC. 


Click link sau:

 Kết quả chuyến đi Song Tử Tây của Nguyễn Phương Hùng làm cho trang web Phượng Hoàng tại Quảng Đông có cơ hội tha hồ tuyên truyền Việt Nam đã chiếm đảo Song Tử Tây.
Dĩ nhiên chuyến ra Song Tử Tây do chính thái thú Hà Nội tổ chức và cho phép Nguyễn Phương Hùng cùng phái đoàn thu hình về để quay lại chuyến đi nầy.
Ngẫu nhiên hay là một cuộc sắp xếp có tính toán giữa thái thú Hà Nội và tình báo TC thì chưa ai biết thế nhưng báo mạng Phượng Hoàng lại có những tài liệu và hình ảnh như là hình ảnh của PhốBolsa.com đã quay để cho lên mạng.
Đây là lý do mà quý độc giả lại có cơ hội để đọc tài liệu nầy “Hệ Lụy Nguyễn Phương Hùng” và PhốBolsa.com.


Ca xong bài ca "con cá tìm chổ nằm" Nguyễn Phương Hùng đã được vinh dự bắt hai tay với thái thú "tầu" hay thái thú "ta" chúng ta không được biết, có điều là những hình ảnh nầy đã được báo mạng Phượng Hoàng bên Quảng Châu đang phổ biến rộng rãi là Việt Nam đã chiếm đảo Song Tử Tây của tầu rồi!?


Tài liệu và hình ảnh nầy đã được thái thú "tầu" ghi xuống rõ ràng.


Riêng thái thú "ta" cứ tha hồ vung vít hát ca đối đáp với kiều nữ chân dài.http://news.ifeng.com/photo/hdnews/detail_2012_07/05/15803246_0.shtml#p=12

Phần nghị luận xin nhường lời lại cho độc giả.

20120708 Bách Việt Nhân.

No comments:

Post a Comment