Sunday, October 19, 2014

20141019 Đất Việt Vùng Nhà Ga Đã Mất

20141019 Đất Việt Vùng Nhà Ga Đã Mất.

Chúng tôi đã từ lâu chuyển lên mạng Internet những không ảnh vùng đất Việt đã bị giặc Ba đình Hồ Chí Minh dâng cho rợ Hán. Hôm nay xin được trình làng một số vùng đất đã mất qua không ảnh,

 Đây là không ảnh vùng đất Việt dưới thời Pháp thuộc vẩn còn là đất Việt nhưng kể từ khi Hồ Chí Minh về cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam thì vùng đất nầy hoàn toàn thuộc về rợ Hán.
Vì sợ mất vùng đất nầy nên rợ Hán đã nhờ Hoa Kỳ thực hiện bản đồ vùng đất nầy trong thập niên 1950s.
Để cho xác thực chúng tôi xin đưa ra những tài liệu bản đồ lưu trử từ đại học Texas dưới đây để mọi người có thể nghiên cứu về những vùng quê cha đất tổ đã bị giặc Ba đình dâng hiến cho rợ Hán.
Đây là vùng đất Việt có sân ga của Pháp đã lập ra từ thời Pháp còn cai trị Việt Nam. Từ bến ga nầy đi vào biên giới Việt hiện nay là 3.7 dậm anh, tương đương với 5.92 cây số đường chim bay. Nay vùng đất nầy đã lùi sâu vào trong vùng kiểm soát của rợ Hán. Ai đã dâng đất nầy cho giặc? Dựa vào thời gian thành lập bản đồ trong thập niên 1950s cho thấy chính là đảng cộng sản Việt Nam, tức giặc Ba đình, dưới quyền thống trị của Hồ Chí Minh đã âm thầm dâng cho rợ Hán để nhận tài trợ về vũ khí, đạn dược từ Mao Trạch Đông để tạo thành thế "nồi da, xáo thịt" trên vùng đất Việt. Trong thập niên 1950s Hồ Chí Minh đã hợp tác với Mao để tiêu diệt "thổ phỉ" trong vùng đất nầy ngõ hầu đưa dân Hán vào chiếm ngụ. Ai là thổ phỉ? Chính đồng bào Việt Nam trong vùng đất nầy đã chống lại sự cướp bóc đất đai, tài sản nên họ đã bị giặc Ba đình cùng rợ Hán chụp cho cái mũ gọi là "thổ phỉ". Bằng chứng là những dân oan hiện nay trên đất nước Việt Nam đang bị bọn giặc Ba đình cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản và củng bị chụp cho cái mũ là "bọn phản động, bọn khuấy rối, bọn đánh phá chính quyền" những từ ngữ chung chung, mơ hồ để có cơ hội đưa bọn đầu trộm, đuôi cướp của giặc Ba đình, trong đó có cả những tên giặc tầu trà trộn vào dưới dạng "dân chúng tự phát" để trấn dẹp dân lành.
Khi quân đội Hoa Kỳ vào đất Việt, miền Nam có phải dâng hiến một tấc đất nào cho Hoa Kỳ?
Tuyệt đối không.
Ngày chót 30 tháng 04 năm 1975 Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam với chỉ vỏn vẹn có mổi một lá cờ Hoa Kỳ được đại sứ Martin cầm gọn trong tay mà thôi.

Đây là không ảnh vùng ga đã nói trên.Dưới đây là đường lên sân ga được chú thích bằng từ ngữ tầu.

Dưới đây là hình được chụp từ xa về khu vực nhà ga.


Ảnh dưới đây đã được chụp gần hơn về khu vự nhà ga.

Đây là những bậc thang để tiến lên nhà ga thời Pháp thuộc.

Qua những không ảnh trên hy vọng có thể đồng bào Việt Nam hiểu rõ ai là giặc, ai là kẻ thù của dân tộc và đất nước đang lâm nguy như thế nào!?

20141019 Bách Việt Nhân.

*** Phần tài liệu bổ túc bằng Anh ngữ dưới đây cho thấy Hồ Chí Minh bán luôn cả đất Thái, Lào.

Discussion Between Mao Zedong And Ho Chi Minh.
MAO ZEDONG AND HO CHI MINH
Changsha (Hunan), 16 May 1965
President Ho: We should try to build new roads.  We have had discussions with Comrade Tao Zhu[1] on this issue.  If China is able to help us build some roads in the North, near the border with China, we will send the forces reserved for this job to the South.
Mao Zedong: It’s a good policy.
Tao Zhu: I have reported it over the phone to Comrade Zhou Enlai.  He said that China could do it.  
President Ho: First of all, we need China to help us build 6 roads from the border areas.  These roads run south through our rear.  And in the future they will be connected to the front.  At present, we have 30 thousand people building these roads.  If China helps us, those people will be sent to the South.  At the same time we have to help Lao comrades to build roads from Samneua to Xiengkhoang and then from Xiengkhoang to Lower Laos, and to the South of Vietnam.  
Mao Zedong: Because we will fight large-scale battles in the future, it will be good if we also build roads to Thailand
President Ho: If Chairman Mao agrees that China will help us, we will send our people to the South.
Mao Zedong: We accept your order.  We will do it.  There is no problem.[2]
[1] Tao Zhu was a CCP Politburo member and first secretary of the CCP Central-South China Bureau. He would later be purged during the Cultural Revolution.

[2] In Hanoi on April 13, Tao Zhu had told Ho that “our Party Central Committee and Chairman Mao have held our four border provinces responsible for being the immediate rear for Vietnam. Of course, China as a whole is the rear for Vietnam. But these four provinces represent the immediate one.”

No comments:

Post a Comment