Sunday, October 13, 2013

20131012 Âm Mưu Ẩn Dưới Huyền Thoại Điện Biên Phủ.

20131012 Âm Mưu Ẩn Dưới Huyền Thoại Điện Biên Phủ.

Bài viết củ nầy thực hiện dưới những dữ kiện bằng không ảnh chỉ để thuần trình bày cho đồng bào Việt Nam thấy rõ sự thật về huyền thoại Điện Biên Phủ có phải là do Võ Nguyên Giáp tạo dựng lên hay không? Hậu quả sau trận chiến Điện Biên Phủ có ảnh hưởng lớn đến nền an nguy quốc gia như thế nào đối với tình hình của đất nước Việt Nam hiện tại? Phần còn lại xin để cho đồng bào Việt Nam cùng lịch sử phán xét.

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (1)

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (2)

Phần 2 : Trương Quảng Hoa viết về chuyến đi Bắc Kinh và Moskva tháng 1-3.1950 của chủ tịch Hồ Chí Minh tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô và Trung Quốc

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (3)

Vai trò của Vi Quốc Thanh (Wei Guoqing) qua lời kể của viên thư kí

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (4)

Vai trò của Trần Canh trong Chiến dịch Biên giới (1950)

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (5)

Vai trò của Trần Canh trong Chiến dịch Biên Giới (bài thứ hai)

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (6)

Tổng kết 10 điểm về phương hướng chiến lược của Vương Nghiên Tuyền

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (7)

Khi người ta "xin lỗi" chuyện Mã Viện nhưng vẫn tôn thờ Phục Ba tướng quân

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (8)

bài viết của Trương Quảng Hoa

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (9)

Bài của Như Phụng Nhất "Nhìn lại chiến dịch Điện Biên Phủ"

Hồi kì cố vấn Trung Quốc (10)

Phần chót của tập hồi kí, do Trương Quảng Hoa viết

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (11)

Phần phụ lục : Đại sự kí (chronologie)

Hồi kí cố vấn Trung Quốc (12)

Lời cuối sách
中国顾问回忆录

20131007 SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay01
Sơn Hà Nguy Biến 03 Nguy Cơ Từ Hướng Tây 01
*** Phần phụ đính về tài liệu “Cái Lưỡi Gổ Của Những Thái Thú Ba Đình Hà-Nội”.
Trong tiểu đoạn cuối thứ 36 Việt Nhân đã có đính kèm bản đồ từ một phóng viên Ba Lan những khu vực tiến chiếm miền Bắc Việt-Nam của Trung Cộng và sau đó là một bải mìn khổng lồ do Trung Cộng để lại trước khi rút quân.
Theo tin từ một web site của toà đại sứ Trung Cộng diện tích bải mìn là 130,000 km2 nhưng theo bản tin của BBC diện tích của bải mìn do Trung cộng còn có thể lớn hơn những gì mà toà đại sứ Trung Cộng đã tuyên bố.
Đã có bạn đọc đặt nghi vấn là diện tích Việt-Nam chỉ tương đương vào khoảng 320,000 km2 (chọn số chẳn) thì làm sao bải mìn tại miền Bắc Việt-Nam lại có thể lón hơn cả nước Việt-Nam?
Phiá Trung Cộng có lý do không tuyên bố chính xác diện tích của bải mìn với dã tâm xâm chiếm đất trắng trợn.
Phiá BBC có cái nhìn chính xác vì họ có sự quan sát chính xác hơn từ tài liệu đã được chứng minh từ chính nguồn tin của BBC.
Riêng đối với những người Việt-Nam từ trong quốc nội lẫn hải ngoại phải tìm nguồn tài liệu ở đâu để chứng minh sự sai biệt mâu thuẩn nầy?
Cuộc chiến Việt, Trung là một cuộc tranh giành ảnh hưởng quyền lực cùng đất đai giửa Việt-Nam và Trung Cộng vì thế mặt trận cuộc chiến không dừng ở biên cương lảnh thổ Việt-Nam mà nó bao gồm cả nước Lào, Campuchia vì thế cuộc chiến tại Bắc Lào âm thầm nhưng khốc liệt. Đấy là mấu chốt của sự mâu thuẩn về kích thước của bải mìn từ hai nguồn tin trên là toà đại sứ Trung Cộng và BBC.
Vì thế bài viết “Nguy Cơ Từ Hướng Tây” được trình làng với bà con nội ngoại để giải thích về những nguy cơ của Việt-Nam cùng một lúc sẽ là đáp số cho cả hai con số về diện tích bải mìn mâu thuẩn giửa Trung Cộng và BBC.
Nếu không có một bải mìn rộng lớn như thế Trung Cộng không thể nào thực hiện được những công trình từ Bắc Lào kéo dài xuống Nam Lào.
China clearing landmines on Sino-Vietnamese Border
2007/08/02
By
Qiu Lin, China Features
Tài liệu từ toà đại sứ Trung Cộng.

China clears thousands of landmines on Vietnamese border
Tài liệu từ BBC.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/monitoring/45009.stm

Ai chỉ huy chiến dịch biên giới và Điện Biên Phủ?

WEDNESDAY, 09 OCTOBER 2013 15:49
WRITTEN BY TRẦN NHU

Bài 03
01
Bách Việt Nhân 20080830
Bài 03 kế tiếp là những nguy cơ từ hướng Tây bao gồm những phi trường, nông truờng, lâm trường, đường hầm, xa lộ, kho nhiên liệu, điện lực, ống dẩn dầu. Tóm lại những tài nguyên đã được liệt kê vừa qua đều là những nguồn tài nguyên cần thiết cho sách lược xâm lăng Đông Nam Á của TC. 
Phi trường Simao phía Tây Lai-Châu.

01
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay02
02

Phi cơ TC có thể là loại UAV.
02
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay03
03
Cơ quan điều hành.
03
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay04
04
Phi trường Dali phía Tây Bắc Lai-Châu. Dali đây chính là phần đất của dân tộc Đại-Lý củ trong bộ sách chưởng “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung mà nhân vật chính là Đoàn Dự.
Dân tộc Đại-Lý củng là một chi nhánh của tộc Bách-Việt (Âu-Việt).
04
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay05
05
Một trong những nông trường cung cấp lương thực cho quân TC. Nguồn quân lương 01.
05
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay06
06
Nông trường cung cấp lương thực quân TC. Nguồn quân lương 02.
06
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay07
07
Nguồn quân lương 03.
07
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay08
08
Trung tâm điều hành nguồn quân lương 04, từ dân tộc Đại-Lý cổ.
08
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay09
09
Nguồn quân lương 05.
09
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay10
10
Nguồn quân lương 06.
10
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay11
11
Nguồn quân lương 07.
11
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay12
12
Nguồn quân lương 08.
12
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay13
13
Nguồn quân lương 09.
13
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay14
14
Nguồn quân lương 10.
14
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay15
15
Nguồn quân lương 11
15
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay16
16
Nguồn quân lương 12.
16
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay17
17
Nguồn quân lương 13.
17
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay18
18
Nguồn quân lương 14.
18
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay19
19
Nguồn quân lương 15.
19
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay20
20
Trung tâm điều hành nguồn quân lương 16.
20
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay21
21
Nguồn quân lương 17.
21
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay22
22
Nguồn quân lương 18.
22
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay23
23
Nguồn quân lương 19.
23
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay24
24
Nguồn quân lương 20.
24
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay25
25
Xa lộ đang xây, không ảnh nầy đã củ ít nhất là 10 năm, đến hôm nay có thể xa lộ nầy đã hoàn tất từ Bắc vào Nam Lào 01. Từ những nguồn tin Reuters, AP, AFP… TC đã có kế hoạch xây xa lộ xuyên Nam Lào từ năm 1995.
25
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay26
26
Xa lộ Bắc Nam 02, đường tiến quân trong tương lai gần cuả quân TC..
26
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay27
27
Đoạn đường xa lộ Bắc Nam tiến vào Lào.
27
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay28
28
Phi trường Gasa phía Bắc Lào.
28
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay29
29
Vận tải cơ trong phi trường Gasa, phi trường nầy sẽ trở thành nguồn tiếp vận cho mặt trận Đông Nam tiến vào miền Trung Nam Việt-Nam củng như miền Đông Nam Á.
29
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay30
30
Đây là khu vực văn hoá Bắc Lào, nguồn gốc của nền văn minh Đại-Lý.
30
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay31
31
Khu vực dự trử lương thực hay kho vũ khí khó mà biết được, tuy nhiên dù là gì đi nửa đây sẽ là nguồn cung cấp quan trọng của quân TC.
31
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay32
32
Khu vực nông trường của dân Đại-Lý cổ.


32
SonHaNguyBien03NguyCoTuHuongTay33
33
Phi trường nầy nằm cận kề miền Bắc Trung Việt trên đất Lào có thể được khai thác như một loại phi trường dã chiến cho UAV.Trong hai bài viết "Chỉ giởn chút thôi", "Nhưng có thể là thiệt" chúng tôi có đề cập đến nguy cơ của hai binh đoàn 13 và 14 của rợ Hán đã biến mất tại biên giới Miến Điện và Bắc Lào. Với những không ảnh trên tự nó đã một phần nào trả lời cho sự biến mất của hai binh đoàn 13 và 14 nầy cùng với sự xuất hiện công nhân rợ Hán trên quê hương Việt Nam từ việc khai thác Bauxite tại Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam cùng những nhân công của rợ Hán khắp nơi trên đất nước Việt Nam từ Nam Quan cho tới Mũi Cà Mau mà không cần Visa! Đây là nguy cơ mất nước từ hậu quả do trận chiến Điện Biên Phủ cho đến nay, vì Điện Biên Phủ là nút chận cho đường tiến quân chiến lược của rợ Hán tiến xuống Đông Dương, mở cửa ngỏ ra Ấn Độ Dương thế cho nên rợ Hán đã đưa dân Việt vào cuộc chiến biển người tại mặt trận Điện Biên Phủ ngõ hầu tiêu hao chất xám cùng tiềm lực của Việt Nam. Tiêu diệt nhân tài Việt Nam từ trận Điện Biên Phủ cho đến cuộc chiến Nam, Bắc và ngay sau ngày 30/04/1975 đã hoàn toàn tiêu diệt tinh hoa của cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam.
Bài 2 và 3 kế tiếp sẽ cho quý độc giả thấy rõ dã tâm chiến lược của rợ Hán qua bàn tay nối giáo của giặc Ba đình.

20131014 BVN.   

No comments:

Post a Comment