Thursday, October 3, 2013

20131003 Biên Giới Lãnh Thổ Đất Việt Hiện Nay.

20131003 Biên Giới Lãnh Thổ Đất Việt Hiện Nay.

Khảo sát sơ lược bộ bản đồ biên giới Việt -Trung (từ cửa sông Bắc Luân đến Nam Quan)

http://diendanchinhtri.blogspot.no/2013/09/khao-sat-so-luoc-bo-ban-o-bien-gioi.html


Những không ảnh dưới đây được thực hiện để thông báo cho một số quý vị trong “diển đàn chính trị” về việc đi tìm biên giới Việt, Trung là quý vị đã trúng kế của cả rợ Hán cùng giặc Ba đình vì mục đích của cả hai là tiêu phí thời gian của quý vị để họ có thể rảnh tay tiến hành những việc khác.

Trong bản đồ của thế giới năm 1801 địa danh Hải Phòng nằm trên cả Quảng Đông và Hong Kong như thế vùng đất nầy là của Việt Nam, dĩ nhiên sông Bắc Luân củng thuộc về Việt Nam mà không cần phải bàn cải.Vòng đai màu xanh lá cây là vùng Núi Ngũ Lĩnh, như thế khu Núi Phân Mao Lĩnh trong khu vực đỉnh tam giác màu đỏ.


Vùng đất có dạng cái sừng màu xanh lá cây non chính là vủng đất Việt trong thế kỷ thứ 18 (bản đồ năm 1801).  


Dưới đây là bản đồ trong năm 1801 đã xác định cho chúng ta thấy điều nầy.


Vùng đất Tả Giang và Hửu Giang bao gồm luôn trong vùng có vách đá vẽ cảnh hội quân của Vua Trưng.


Đây là vùng đất mà giặc Ba đình và Hồ Chí Minh đã dâng cho giặc Hán.


Những lằn đỏ là đường ranh giới củ, đường ranh vàng là biên giới mới, chỉ mới đây thôi, không tới 10 năm mà chúng ta đã mất bấy nhiêu đất.


Vùng đất Bắc Sơn với những đường ranh đỏ là nhửng vùng đất đã mất.


Đất đã mất ở phiá Tây vùng Bắc Sơn.


Đất đã mất phiá Tây Bắc Bắc Sơn.


Vùng đất đã mất tại khu Phố Pò Hèn.


Vùng đất phiá Tây Pò Hèn.


Vòng đai phòng thủ của rợ Hán trên vùng đất Việt trong trận đánh 1979-1991. Hiện nay biên giới Việt đã thụt sâu vào trong. Mất toàn vùng đất nầy. 


Thị trấn Hoành Mô hiện nay là thị trấn mới xây đã thụt sâu vào lảnh thổ Việt rất xa, thị trấn Hoành Mô củ nằm gần lằn ranh đỏ.


Vùng đất phía Bắc của Bắc Xa đã mất.


Dân tị nạn Việt sau ngày 30/04/1975 đã bị rợ Hán cô lập định cư trên vùng đất Việt hiện nay đã ở ngoài lãnh thổ Việt rất xa. Vùng đất gạch đỏ là vùng đã mất.


Vùng đất nầy gần Ải Nam Quan, Lạng Sơn đã mất hẳn.


Vùng ranh giới Lạng Sơn, Ải Nam Quan đã bị lấn sâu vào bên trong nội địa Việt.


Nguồn Sông Kỳ Cùng là nơi rợ Hán cô lập dân tị nạn Việt Nam trên lãnh thổ Việt, hiện nay đã cách xa đường biên giới Việt. Nghiã là đã mất đất.


Tả Giang vùng đất hội quân của Vua Trưng (39-43).


Photo taken in Ningming, Chongzou, Guangxi, China.
Đây là chứng cứ Vua Trưng hội quân đã được vẽ lại trên vách núi đá có cả đoàn quân thú rừng.


lanych on March 2, 2007
Huashan rock paintings as a national key cultural relics protection units, located in the county 25 kilometers away from Yasuaki left riverside cliff. Rock paintings of its large-scale, spectacular momentum and world-famous, world-famous rock group Zuojiang Guangxi, the most typical representative, the ancient rock paintings in the history of the world's rare boutique. Rock began the Warring States period, extended to the Eastern Han Dynasty, was inhabited in the left river basin Luo Yuemin family work. Rock screen up one hundred seventy-two meters, 120 meters high, with an area of ​​about 8,000 square meters, now remains of a variety of image over 1900, including human, horse, animals, drums, knives, swords, croissants, button bell, roads, etc., constitute the main rock composer portraits are elbow, leg squat squatting-type shape, simple coarse expansion, while the small 30 cm high, the whole picture from a variety of picture composition 111 group mysterious patterns; magnificent magnificent, mysterious and unpredictable. For rock paintings author, content, pigments, as well as how to draw, say, become eternal mystery.Vùng đất Vân Sơn là nơi lãnh thổ củ cuả Nùng Trí Cao dưới sự quản trị của Công Chúa Bảo Hoà, con gái vua Lý Công Uẩn dưới triều đại nhà Lý. Như thế đây là lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta đã mất trắng vùng nầy vì Hồ Chí Minh đã phối hợp với Mao để tiêu diệt “thổ phỉ”. Từ ngử thổ phỉ ở đây chính là những người chống đối Hồ Chí Minh và Mao. Sau khi tiêu diệt “thổ phỉ” Mao cho di dân tầu vào vùng đất nầy. Đây là hậu cần của Hồ Chí Minh trong vùng hang Pắc Pó, Cao Bằng. Nếu xem kỷ bản đồ chúng ta sẽ thấy có một toạ độ ghi là Longzhou, ancien consulat de France, đây là toà khâm sứ Pháp của đất Việt tại Long Châu-Longzhou. Như thế biên cương lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam ít nhất là tại chổ nầy hay trên cả vùng đó nửa vì toà Khâm Sứ Pháp là cơ quan đại diện của chính phủ Pháp trên thuộc địa Việt Nam được xây lên để cai trị và điều hành miền Bắc Việt Nam.


Với bấy nhiêu hình ảnh đã được trình bày bằng không ảnh hy vọng rằng đồng bào quốc nội lẩn Hải ngoại thấy rõ tình trạng đất nước hiện nay đã nguy kịch lắm rồi, đó là chưa nói tới lực lượng quân rợ Hán hiện nay ẩn khuất ngay trên lãnh thổ Việt Nam dưới dạng công nhân và những khu tự trị mà người Việt không được lui tới cho dù là ngay trên lãnh thổ của mình. Bọn lính rợ Hán đã được giặc Ba đình bảo vệ rất kỷ lưỡng không cho lộ diện. 
Đó là lý do tại sao đồng bào không thể đi biểu tình chống rợ Hán.
Vì thế bọn công an cộng sản lẩn quân đội anh hèn sẽ không bao giờ dám kình chống quân rợ Hán như sự mong mỏi của đồng bào. Vấn đề mua vũ khí, đóng tàu chiến, mua phi đạn, phi cơ chỉ để làm dịu lòng dân chúng và tiêu hao tiềm năng dân tộc nếu một mai dân tộc Việt Nam phải đối đầu với rợ Hán.
Chính vì thế mà Tập Cận Bình đã dám ngạo mạng tuyên bố là kể từ đây Việt Nam hoàn toàn bị thống trị sau khi TrươngTấn Sang đã ký 10 hồ sơ bán nước cho Hán.  

20131003 BVN.

No comments:

Post a Comment