Friday, May 25, 2018

20180525 Bản tin biển đông

20180525 Bản tin biển đông
Rợ hán đã trang bị những phi đạn phòng thủ trên đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Woody Island with China Missiles
16°50'28.04"N 112°20'4.59"E
Đảo Cây tại Hoàng Sa-Woody Island.               
Has China Withdrawn A Long-Range Missile Battery From Woody Island?

China Expands Presence with Fighters on Woody IslandY-8 của China

Trực thăng và thủy phi cơ.
China J-11?
SU-27?
Phi đạn HQ-9?
Missiles ready with radars T.E.L hook up.

No comments:

Post a Comment