Sunday, May 13, 2012

201205`14 Công An Cộng Sản Và Tội Ác Tại Văn Giang.

Công An Cộng Sản Việt Nam Và Tội Ác Tại Văn Giang.                      
Sau những tội ác của cộng sản Việt Nam qua cải cách ruộng đất 1954-1955 tại Hà Nội, cuộc tàn sát dân Huế năm Mậu Thân 1968 tại Huế, Đại Lộ Kinh Hoàng năm 1972, cuộc tàn sát âm thầm sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, thái thú Hà Nội cùng những “dịch” kiều thân cộng vẩn luôn bệnh vực cho thái thú Hà Nội là vô tội thì hôm nay dưới những hình ảnh của video nầy sẽ cho cả thế giới thấy tội ác diệt chủng với máu lạnh của những tay sai chó săn của thái thú Hà Nội đã xuống tay giết một người đàn bà chân yếu tay mềm qua một cú đá giết người nầy.                 
Xin quý vị hảy download video clip quay chậm nầy xuống để xem tội ác giết đồng loại của những người cộng sản.                       

 Clip quay chậm cảnh công an đánh chị Ngô Thị Ánh ở Văn Giang.               
              
http://www.youtube.com/watch?v=7BoJ-wvKxNs   

Phút 0:38Phút 0:39Phút 0:40Phút 0:49Phút 0:55Phút 0:56Phút 0:57
Phút 0:58
Phút 1:00Phút 1:03Phút 1:04 Đánh chị Ánh bằng dùi cui trước khi đá chi.
Phút 1:04 Đá chị Ánh.Phút 1:06 Chị Ánh gục xuống sau cú đá
20120514 BVN.         No comments:

Post a Comment