Saturday, November 27, 2010

20101127 Vịnh Bắc Bộ, Vùng Lãnh Hải Chuyển Nhượng

Vịnh Bắc Bộ, Vùng Lãnh Hải Bị Chuyển Nhượng.

Bách Việt Thuyền Nhân।

Tài liệu dưới dạng Adobe Reader.Fig. 1. The sketch map of Beibu Gulf (the Gulf of Tonkin). Source: [12].
Notes: The Zone 1 stands for the Common Fishery Zone while the Zone 2 stands for the Waters in Transitional Arrangements in the map.

http://www.southchinasea.org/docs/Yu%20and%20Mu%20-%20The%20new%20institutional%20arrangements%20for%20fisheries%20management%20in%20Beibu%20Gulf.pdf

Trong những tuần lễ vửa qua quốc nội lẫn hải ngoại xôn xao vì những buổi “Hội Thảo Biển Đông” do thái thú Hà Nội “cho phép” những nhà nghiên cứu Biển Đông tại Việt Nam lên tiếng về “chủ quyền không thể tranh cải” của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Mục đích của những buổi hội thảo nầy như thế nào người viết xin nhường phần kết luận lại cho đồng bào quốc nội lẩn hải ngoại, trong tài liệu nầy người viết chỉ đưa lên một vấn đề lãnh hải Việt Nam tại hai khu vực trong vịnh Bắc Bộ mà Trần Đức Lương đã ký kết với Giang Trạch Dân ngày 25 tháng 12 năm 2000.
Khu vực thứ nhất là khu vực đánh cá chung trong tài liệu gọi là Zone 1 – The Common Fishery Zone có những tọa độ sau đây:

1 - 17°23'38.00"N 107°34'43.00"E

2 - 18° 9'20.00"N 108°20'18.00"E

3 - 18°44'25.00"N 107°41'51.00"E

4 - 19° 8'9.00"N 107°41'51.00"E

5 - 19°42'60.00"N 108°20'30.00"E

6 - 20° 0'0.00"N 108°42'32.00"E

7 - 20° 0'0.00"N 107°57'42.00"E

8 - 19°52'34.00"N 107°57'42.00"E

9 - 19°52'34.00"N 107°29'0.00"E

10 - 20° 0'0.00"N 107°29'0.00"E

11 - 20° 0'0.00"N 107° 7'41.00"E

12 - 19°33'7.00"N 106°37'17.00"E

13 - 18°40'0.00"N 106°37'17.00"E

14 - 18°18'58.00"N 106°53'8.00"E

15 - 18° 0'0.00"N 107° 1'55.00"E

Từ những tọa độ nầy người viết đã thực hiện thành khu vực lãnh hải mà thái thú Hà Nội đã bí mật chuyễn nhương cho rợ Hán trong chuyến đi của Trần Đức Lương năm 2000 và dưới đây là hải đồ được thực hiện từ Google Earth.
Đường vẽ màu vàng là đường kinh tuyến do Hoà Ước Pháp Thanh năm 1887 để lại, 21°30'5.21"N 108° 6'4.30"E Sino-French Treaty
Đường vẽ màu xanh là sự kế nối những tọa độ dựa theo tài liệu và khoanh tròn màu cam bên dưới góc trái là đơn vị đo khoảng cách.Đơn vị tính là vòng tròn khoanh lại ngay dưới góc trái của bản hải đồ không ảnh। Đoạn đơn vị nầy là 128 nautical miles (nmi = 1,852 m) được chia làm 4 đoạn và mổi đoạn tương ứng với 32 nautical miles.

Dưới đây là cách tính đơn sơ của người viết củng cho thấy là Việt Nam đã bị mất ít nhất là 28,446.73 km2.

Tam giác - Triangle 1 = ½ (96 nmi. x 96 nmi.) = 4,608 square nmi.
4,608 nmi. x 1.852 km = 8,534.02km2

Hình chữ nhật - Rectangle A=L x W = 96 nmi. x 64 nmi. = 6,144 square nmi.
6,144 mi. x 1.852 km = 11,378.69 km2

Tam giác - Triangle 2 = ½ (96 nmi. x 96 nmi.) = 4,608 square nmi.
4,608 nmi. x 1.852 km = 8,534.02km2

Triangle 1 + rectangle + triangle 2 = 8,534.02km2 +11,378.69 km2 + 8534.02 km2 = 28,446.73 km2.

Việt Nam để mất 28, 446.73 km2 cho TC trong khu vực lãnh hải nầy.

Khu vực thứ hai Zone 2 – The Waters in Transitional Arrangemets bao chung quanh đảo Bạch Long Vỹ.Khu vực thứ hai là Zone 2 – The Waters in Trasitional Arrangements có những tọa độ như sau:
Tọa độ của khu vực chuyển nhượng.
Zone 2: The waters in Transitional Arrangements

A - 20° 0'0.00"N 108°42'32.00"E

B - 20° 4'25.00"N 108°48'15.00"E

C - 20°37'30.00"N 108°41'30.00"E

D - 20°49'40.00"N 108°34'10.00"E

E - 20°53'60.00"N 108°16'15.00"E

F - 20°43'20.00"N 108° 1'40.00"E

G - 20°25'35.00"N 107°37'40.00"E

H - 20°19'25.00"N 107°23'0.00"E

I - 20° 9'30.00"N 107° 7'41.00"E

J - 20° 0'0.00"N 107° 7'41.00"E

K - 20° 0'0.00"N 107°30'0.00"E

L - 20° 0'0.00"N 107°57'0.00"E

Theo định nghĩa của luật học, luật ở đây là Công Pháp Quốc Tế, thì từ ngữ “transitional arrangement” có nghĩa là sự chuyển nhượng từ hệ thống hành chánh nầy sang một hệ thống hành chánh khác. Nói rõ hơn là sự chuyển nhượng từ một thể chế của chánh quyền nầy sang thể chế của một chánh quyền khác.
Chánh quyền nào chuyển cho chánh quyền nào? Có phải là thái thú Hà Nội đã âm thầm dâng vùng lãnh hải nầy cho rợ Hán?
Đây có lẽ là lý do mà TC đã đòi đảo Bạch Long Vỹ vì đảo nầy nằm trong khu chuyễn nhượng nầy, thế mà Nguyễn Minh Triết đã đóng kịch ra tuyên bố sẽ giữ đảo Bạch Long Vỹ như chúng ta đã thấy trên internet.


http://bachvietnhan.blogspot.com/p/20090628-bien-ong-mau-le-5-tc-voi-ke.html

* transitional arrangement
Definition:
Rules, guidelines or an agreement on the process of changing the administration, structure or constitution of a government or organization. (Source: RHW)

broader terms
convention
Definition:
International agreement on a specific topic. (Source: RRDA)
broader terms
law (corpus of rules)

narrower terms
bilateral convention

international convention

regional convention

transitional arrangement

related terms
agreement (contract)


Scope note:
scope note is not available
Groups:
LEGISLATION, NORMS, CONVENTIONS
Themes:
Legislation

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?ns=1&cp=8626

Như thế thì đâu là sự thật trong vấn đề “Hội Thảo Biển Đông” và Biển Đông nào? Vịnh Bắc Bộ? quần đảo Hoàng Sa? Hay chỉ là quần đảo Trường Sa?

Bách Việt Thuyền Nhân
20101127.

No comments:

Post a Comment